De naakte waarheid van:

De Zwavelmijnen van Sicilië

 

Foto's uit 1953   

 
 

  50 ˚C .

Het was hier alleen maar mogelijk 

volledig naakt te werken,

 

 

 

 

In eerste instantie een nostalgisch beeld en een verlangen naar. Naakt te mogen werken, 

Tot dat je het ware verhaal leest.

 

De Zwavel mijnen in. Musala, Zimbalio, Grottacalda Floristella, Giumentaro, om maar een paar van de bekendste te noemen, waren het centrum van de zwavelindustrie op Sicilië. De mijnen dateren van rond 1835.  Grote bloei maakten ze door tijdens de eerste en tweede wereld oorlogen. In de diepe gangen van de mijn liep de temperatuur op tot wel 50 ˚C .Het was hier alleen maar mogelijk volledig naakt te werken, Daar kleding verschroeide en aan de huid ging verkleven. Ook schoeisel droegen de arbeiders niet! Helemaal naakt blootvoets in de hete hel diep in de aarde, wel zestien uur per dag. Afhankelijk werkte er veel kinderen in de mijn, vanaf ongeveer zeven jaar oud. Ouders verkochten voor een klein bedrag hun kinderen aan de mijn. Waar ze als slaafjes tewerk werden gesteld. Doordat ze klein en soepel waren konden ze lenig door de krappe gangen. Veel was een lang leven niet gegund. De ongezonde zwavel gassen de enorme hitte op hun naakte lijfjes, de zware lasten van soms wel 40 kilo die ze in een mand met een band over het hoofd naar de mijnschacht sjorden.  Vaak ook doelwit van de seksuele lusten van de oudere mijnwerkers. ( iedereen wist het maar niemand die zich er om bekommerde.)  
Na een grote mijnramp waar vijfenzestig man waarvan negentien kinderen het leven lieten ,kwam rond 1900 hier verbetering in en werd de minimum leeftijd verhoogt naar een toen respectabele veertien jaar.