artikel 430a

artikel 430a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat
betekent artikel 430a voor de naaktrecreant?

De wet regelt slechts de naaktrecreatie op openbare terreinen en daarmee
gelijk te stellen terreinen zoals openbaar toegankelijke bossen of
natuurgebieden in beheer bij organisaties.

Privéterrein

Op privéterreinen bepaalt de eigenaar of beheerder wat is toegestaan, daar
gaat art 430a dus niet over. In je eigen tuin en huis bepaal je volledig zelf
of je naakt recreëert, daar heeft niemand wat mee te maken ook al kunnen
anderen je zien. Als je niet zichtbaar bent is het sowieso geen naaktrecreatie,
dan heb je gewoon een "grote broek" aan.

Slechts indien jouw huis of perceel grenst aan een drukke openbare weg of
plein en je door het naakt zijn de orde zou kunnen verstoren kan de rechter je,
na klachten, eventueel beperkingen opleggen. Iedereen met gezond verstand kan
wel beredeneren of je daar dan wel moet willen recreëren.

Openbaar
terrein

Op openbaar terrein (voor het openbaar verkeer bestemde plaats) mag je naakt recreëren als het terrein, plek, of gebied geschikt is voor
naaktrecreatie.

Een plek aan het water, plas meer of strand is altijd geschikt als het weer
goed is, het tijdstip van de dag ernaar is, en er geen of nauwelijks mensen
zijn die er problemen mee hebben dat je naakt recreëert. Ook al zijn deze mensen zelf gekleed.

Mijd ook plaatsen die liggen langs een doorgaande weg of doorgaand
fietspad. Een intern pad of fietspad in een
recreatiegebied is echter geen probleem om naakt langs te recraeeren of naakt
op te wandelen..

Aangewezen
gebied

Dit is het altijd als de gemeenteraad een plek heeft aangewezen. Dan mag je
er vanuit gaan dat die plek geschikt is volgens artikel 430a. Een
tijdsbeperking of seizoensbeperking doet hier niets aan af. Sommige overheden
proberen dit wel, maar worden teruggefloten door de rechter. Als een plek door
de gemeenteraad is aangewezen is hij altijd geschikt, ongeacht andere factoren.
Het is: aanwijzen of niet aanwijzen. Meer bevoegdheid heeft een gemeente niet.
Een
gemeente kan naaktrecreatie NIET verbieden.

Niet
aangewezen gebied

Naaktrecreatie op een andere plek dan het aangewezen naaktstrand is gewoon
mogelijk en toegestaan als de plek geschikt is voor naaktrecreatie. Het kan
alleen nog discussie opleveren als de plek niet geschikt is voor naaktrecreatie.

"Evident niet geschikt" betekent in dit verband dat objectief oordelende en
redelijk denkende mensen over die niet-geschiktheid in een concreet geval
redelijkerwijze niet van mening kunnen verschillen.

Een plek aan het water, plas meer of strand is altijd geschikt als het weer
goed is, het tijdstip van de dag ernaar is, en er geen of nauwelijks mensen
zijn die er problemen mee hebben dat je naakt recreëert. Ook al zijn deze
mensen zelf gekleed.

De praktijk is, dat als je met gezond verstand een plek beoordeelt, dat hij
altijd geschikt is. Als je bijvoorbeeld als eerste komt, je niet ligt aan een
boulevard of naast een drukke strandtent of bij een strandopgang of aanvoerpad,
zal de plek meestal wel geschikt zijn. Dit kan echter wel veranderen gedurende
de dag. Als er bijvoorbeeld een grote groep bejaarden vlak naast je neerstrijkt
om te picknicken, kun je beter wat opschuiven. Alhoewel sommigen redeneren dat
ze er dan dus blijkbaar geen problemen mee hebben.

Mijd ook plaatsen die liggen langs een doorgaande weg of doorgaand
fietspad. Een intern pad of fietspad in een recreatiegebied is echter geen
probleem.
Ook
naast een aangewezen terrein kan de plek geschikt zijn.

Het is niet van belang in je afwegingen of een terrein geschikt is, dat je
zichtbaar bent voor anderen. Als dat namelijk niet het geval is, bijvoorbeeld
omdat je omgeven bent door bosjes of schuttingen, ben je niet naakt, maar heb
je gewoon een "grote broek" aan.

Toch
problemen?

Het komt voor dat jezelf mogelijk een niet geschikte plek hebt uitgezocht,
of dat een gemeente of andere overheid oneigenlijk toch naaktrecreatie verboden
heeft, en je er een bekeuring voor hebt gehad. Betaal deze nooit, maar teken
verzet aan. Je wordt gegarandeerd vrijgesproken door de rechter, als je
bovenstaande in acht hebt genomen. De Nederlandse
Federatie voor Naturisten (NFN) kan je
hierbij juridisch ondersteunen.

Maatschappelijke
acceptatie

Naaktrecreatie is in Nederland een maatschappelijk geaccepteerd
verschijnsel dat niet meer onderdrukt kan worden. Het is op een goede manier
bij wet geregeld via Artikel 430a. Toch bestaan er veel misverstanden over en
denken veel mensen er niet bepaald genuanceerd over. Dit heeft te maken met het
verschijnsel dat de meeste naaktrecreanten en naturisten niet te koop lopen met
hun overtuiging. Het zou goed zijn als naaktrecreanten wat meer van zich zouden
laten horen in de publieke ruimte.

Circa twee miljoen Nederlanders recreëren geregeld naakt, dus dat is een
behoorlijk grote groep. De plekken voor naaktrecreatie worden altijd een beetje
weggestopt in uithoeken van een meer, ligweide of van een strand. Als we meer
van ons laten horen zal het maatschappelijk meer aanvaard worden, zullen minder
mensen problemen hebben als ze naakte mensen zien, en zullen we ook betere,
minder afgelegen en mooiere plekken kunnen gaan creëren voor naaktrecreatie.

Waarvan weer het gevolg zal zijn dat er meer sociale controle ontstaat en
daardoor waarschijnlijk minder incidenten de naaktstranden zullen bezoedelen.
En dit biedt weer weerstand tegen de vaak onterecht heersende opvatting die
naakt koppelt aan seksuele zaken.

ConclusieIn de
natuur mag je op niet te drukke plaatsen altijd naakt zijn! Ook drukke plaatsen
kunnen door de rechter als geschikt worden aangemerkt, Dit als het meer gebeurt
en er al een langere traditie is van naaktrecreatie. ( de plaatselijke en
landelijke overheden mogen dit nergens verbieden.) Ook op en langs lokale
paden, voor wandel, fiets of auto ( verhard of niet verhard) mag je als dit
redelijkerwijs kan naakt verblijven of wandellen.